Ολοκληρώθηκαν εργασίες κλαδέματος και περιποίησης δένδρων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κλαδέματος και περιποίησης δένδρων, σε περιοχές που βρίσκονται περιμετρικά της πόλης των Τρικάλων, από συνεργείο εργολάβου που είχε αναλάβει τη σχετική διαδικασία.

 Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γούλα και με όσα δηλώνει στην ΕΡΕΥΝΑ, οι εργασίες αφορούσαν το Φλαμούλι, τους Αγίους Αποστόλους και τις Καρυές. Συνεχίζουν τα συνεργεία του Δήμου Τρικκαίων και όπου δεν μπορούν να τις εκτελέσουν, θα ξαναπροκύψει νέα εργολαβία, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, τονίζει επίσης ο κ. Γούλας.

Ολοκλήρωση
Στην ολοκλήρωση δηµοτικών οδών, καθώς και στην ανανέωση και συντήρηση επικίνδυνων τµηµάτων οδών του Δήµου Τρικκαίων, στοχεύει το έργο «ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Τρικάλων 2017-2018», το οποίο δημοπρατείται τον επόμενο μήνα.

Αναλυτικά
Οι εργασίες, πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, αναφέρονται σε οδούς ηµιτελείς, χωµάτινους ή χαλικοστρωµένους, αλλά εγκιβωτισµένους στην πλειοψηφία τους µε κράσπεδα. Επίσης, θα αποξεθούν ασφαλτοστρώσεις επικίνδυνων τµηµάτων οδών που θα ασφαλτοστρωθούν εκ νέου. Οι παρεµβάσεις αποσκοπούν, προστίθεται επίσης, στην παραγωγή ολοκληρωµένου έργου, δηλαδή ασφαλτοστρωµένης οδού αποτελούµενης από υπόβαση 0,30µ, βάση 0,20µ και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05µ. Προβλέπονται επίσης κράσπεδα για να καλύψουν τις περιπτώσεις µη οριοθετηµένων οδών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε βάση τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήµου Τρικκαίων.