ΔΩΡΕΕΣΔΩΡΕΕΣ
Από το παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος του ΚΤΕΛ Τρικάλων προσφέρθηκε το ποσό των 100 Ευρώ στο Σύλλογο Γονέων παιδιών με Νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».