ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ-ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ γιος του Αλέξανδρου και της Τζινέττας το γένος Κάρπι που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ θυγατέρα του Αποστόλου και της Κλεοπάτρας το γένος Τσεκούρα που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στα Τρίκαλα.
Τρίκαλα 20/12/2017