ΔΩΡΕΕΣΔΩΡΕΕΣ
Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Κατερίνα Τριάντου προσέφεραν στις «Φίλες της Αγάπης» 50 Ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.
Η οικογένεια Δημητρίου Μπακάση προσέφερε στις «Φίλες της Αγάπης» 50 Ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.