ΔΩΡΕΕΣ 

ΔΩΡΕΕΣ

Ο κ. Μιχάλης και η κ. Καίτη Κοτρώνη προσέφεραν στις «Φίλες της Αγάπης» 50 ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.

Ο κ. Μίμης και η κ. Στέλλα Βίτσα προσέφεραν στις «Φίλες της Αγάπης» 50 ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.

Η κ. Λίτσα Μπαταβάνη προσέφερε στις «Φίλες της Αγάπης» 50 ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.

Ο κ. Κώστας και η κ. Αργυρούλα Παρδάλη προσέφεραν στις «Φίλες της Αγάπης» 50 ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.

Ο κ. Κώστας και η κ. Μαρούλα Κλιάφα προσέφεραν στις «Φίλες της Αγάπης» 50 ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.

Ο κ. Κώστας και η κ. Ισμήνη Παπαδοπούλου προσέφεραν στις «Φίλες της Αγάπης» 50 ευρώ στη μνήμη του Στρατηγού Σπύρου Οικονόμου.

Ο κ. Γιάννης και η κ. Φανή Λαναρά προσέφεραν στις «Φίλες της Αγάπης» 50 ευρώ στη μνήμη Σπύρου Μπονώτη.