Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

Συνεδριάζει την ερχόμενη Κυριακή στις 12.00 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, με μοναδικό θέμα την εκλογή του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προβλεπόμενη από το άρθρα 64 του Ν.3852/2010 εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί, ύστερα από την αρ. πρωτ. 602/37779/14-3-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί ακύρωσης εν μέρει των πρακτικών εκλογής των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά την εκλογή του Γραμματέα.

Να θυμίσουμε ότι η κα Γκαραγκάνη – Κουκοράβα Μαρία είχε εκλεγεί στην θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας μετά τις Αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διαδικασία την πρώτη Κυριακή του Μάρτη.
Και ενώ στην συνεδρίαση δεν κατάλαβε κανείς τίποτα και όλα κύλησαν κανονικά, προέκυψε πρόβλημα ασυμβιβάστου.

Βάση της Νομοθεσίας υπήρχε ασυμβίβαστο στην τοποθέτηση της κας Μαρίας Κουκοράβα στην θέση του Γραμματέως, καθ’ ότι ο Νόμος είναι ξεκάθαρος.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη η απόφαση ακυρώθηκε και υπάρχει επανάληψη της διαδικασίας, δηλαδή εκ νέου σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.