Ποσό 71.013 ευρώ για διατροφικό επίδομα

Κατανέµεται, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από σχετική απόφαση, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.336.491 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος.

Κατανέµεται, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από σχετική απόφαση, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.336.491 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος.
Η κατανομή αφορά στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Αύγουστο έτους 2017. Πιο συγκεκριμένα, στα 382.645 ευρώ είναι το σύνολο για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων το ποσό που αντιστοιχεί ανέρχεται στα 71.013 ευρώ.
Κατανομές σε δήμους του νομού
Κατανέμεται επίσης, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 2.328.821,09 ευρώ  σε Δήμους της χώρας, για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας, κατά τη σχολική περίοδο 2016-2017. Η κατανομή αφορά και το δήμο Τρικκαίων, με το ποσό να ανέρχεται στα 53.453,56 ευρώ. Στο δήμο Καρδίτσας το ποσό ανέρχεται στα 66.885,60 ευρώ, Βόλου 115.704,40 ευρώ και Λαρισαίων 70.655,20 ευρώ.
Κατανέμεται επίσης από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.659.233,95 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Και αυτό, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η επιχορήγηση αφορά και τους δήμους του νομού μας. Πιο αναλυτικά, το συνολικό αποδοτέο ποσό για το δήμο Καλαμπάκας ανέρχεται στα 309.056,39 ευρώ, για το δήμο Τρικκαίων το ποσό ανέρχεται στα 875.886,61 ευρώ, για το δήμο Πύλης στα 215.894,67 ευρώ και για το δήμο Φαρκαδόνας στα 147.239,92 ευρώ.