Ξεκινάει η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης

Η εταιρία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε είναι η εταιρία που έχει αναλάβει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας.

Η εταιρία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε είναι η εταιρία που έχει αναλάβει  την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας
Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής προσωρινός μειοδότης είναι η τεχνική εταιρία «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,08%.
Το έργο προϋπολογισμού 4.458.999,40 € περιλαμβάνει αφενός την αντικατάσταση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου και αφετέρου την επέκτασή του προκειμένου να συμπεριλάβει και νεοεντασσόμενες στον πολεοδομικό ιστό περιοχές.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (αριθ. Απόφασης Ένταξης 458/6-2-2-27).
Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης , πλήρως συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (σε επίπεδο εξοικονόμησης νερού, ελέγχου ποιότητας νερού, κ.τ.λ., που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα.
Το νέο δίκτυο ύδρευσης της Καλαμπάκας, πάγιο αίτημα όλων των δημοτικών αρχών, είναι πραγματικότητα. Είναι ένα έργο πνοής, που έρχεται να δώσει λύση σ’ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη, της καταλληλόλητας του πόσιμου νερού, περνά στο στάδιο της υλοποίησης. Το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Καλαμπάκα έρχεται μεταξύ άλλων να απαλλάξει τους κατοίκους της πόλης  από τους επιβλαβείς για την υγεία αμιαντοσωλήνες, με τους οποίους είναι κατασκευασμένο το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Καλαμπάκας. Επιπλέον, η παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο.
Πήρε το πράσινο φως
Η περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε το πράσινο φως, αφού ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης του συγκεκριμένου έργου.
Μετά την δημοπράτηση ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.869 χιλιάδες ευρώ εκ των οποίων οι 1.336 χιλιάδες είναι επιλέξιμες , ενώ το ποσό των 503 χιλιάδων (ΦΠΑ + μη επιλέξιμες δαπάνες) πληρώνονται από τον Κύριο του έργου που είναι η ΔΕΥΑΚ.
Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα , πιθανόν και την ερχόμενη εβδομάδα , ώστε να τελειώσει το συντομότερο.
Λίγα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους δρόμους από την εκσκαφή θα πρέπει να γίνουν υποφερτά από τους Δημότες γιατί η ταλαιπωρία θα είναι σύντομη αλλά το έργο θα εξασφαλίσει την υγεία των κατοίκων για πολλές δεκαετίες.