Ενημέρωση για δράση βιολογικής γεωργίας

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής του 4ου έτους εφαρμογής 2015.

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Τρικάλων  ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της  Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής  του 4ου έτους εφαρμογής  2015. Το ποσό ενίσχυσης αφορά σε 152 δικαιούχους και ανέρχεται σε  616.879,56 €.
Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, από  29 – 8 – 2017  έως και  4 - 9 – 2017.
Η αποστολή του φακέλου πληρωμής  προς  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε  σήμερα 29-  8- 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να  απευθύνονται στο τηλ: 2431046312  Καραβασίλη Αικατερίνη και Ευαγγελοπούλου Μαρία.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ OIKΟΝΟMIAΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ