Αποκαθίστανται ζημιές στο οδικό δίκτυο του νομού

Ξεκινά η διαδικασία, όπου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για την επιλογή αναδόχου του έργου της αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Τρικάλων προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ.

Ξεκινά η διαδικασία, όπου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για την επιλογή αναδόχου του έργου της αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Τρικάλων προϋπολογισμού  2,2 εκατ. ευρώ.
Αυτά υπογράμμισε στην ΕΡΕΥΝΑ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης, μετά από σχετική ερώτηση που απευθύναμε.
Με πόρους
Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε τον περασμένο μήνα, την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών  στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προκληθεισών από χιονοπτώσεις κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017».  Το έργο προϋπολογισμού 2.200.000 (με ΦΠΑ), υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες προκλήθηκαν από τις συνθήκες παγετού και χιονοπτώσεων κατά την χειμερινή περίοδο των μηνών Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου των ετών 2016 - 2017 αντιστοίχως. Οι συνθήκες παγετού και σφοδρών χιονοπτώσεων και η αντιμετώπισή των όπως προαναφέρθηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβες κυρίως στο οδόστρωμα στον εξοπλισμό (πινακίδες, στηθαία ασφαλείας), στα πρανή και στις τάφρους αποχέτευσης ομβρίων της οδού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, επιδεινώθηκαν σε μεγάλο βαθμό μικρές βλάβες στο οδόστρωμα από την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τη χρήση  άλατος και μηχανημάτων.  Προκλήθηκαν καταπτώσεις βράχων και γαιωδών πρανών, αλλά και χαλάρωση των βραχωδών και γαιωδών πρανών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Επίσης,  από την χρήση των μηχανημάτων σε περιοχές μεγάλου ύψους χιονιού προκλήθηκαν βλάβες στον εξοπλισμό της οδού όπως πινακίδες ρυθμιστικές και πληροφοριακές, στηθαία ασφαλείας,  στύλοι επισήμανσης οριογραμμών και χιονοδείκτες . Σε όλο το οδικό δίκτυο από τον παγετό και την χρήση άλατος και μηχανημάτων προκλήθηκαν  φθορές και υποβαθμίστηκε η ποιότητα της διαγράμμισης των οδών.
Για την αποκατάσταση των βλαβών προβλέπονται εργασίες στο οδικό δίκτυο, όπως  καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης ομβρίων, καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων, διαγράμμιση οδοστρώματος, κ.ά.