ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΪΟΥ γιος του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, το γένος Γεωργούλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ θυγατέρα του Κων/νου και της Αγορής, το γένος Γεωργούλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στο Γενέσι Τρικάλων.
Τρίκαλα 11/8/2017