Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για μια αξονική!

Για ακόμη μια φορά ο αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου Τρικάλων ήταν μέχρι και χθες εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Για ακόμη μια φορά ο αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου Τρικάλων ήταν μέχρι και χθες εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.
Τα περιστατικά ωστόσο δεν μπορούσαν να περιμένουν, και οι περιπτώσεις που χρειαζόταν αξονική τομογραφία, παραπέμπονταν στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, που διαθέτει καινούργιο αξονικό. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι παρά το γεγονός ο αξονικός τομογράφος στο γειτονικό νομό είναι καινούργιος, δεν υπήρχε προσωπικό για να πραγματοποιήσει αξονικές.
Η οδύσσεια λοιπόν των ασθενών, συνεχιζόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας λόγω εφημέρευσης. Μιλάμε δε για επείγοντα περιστατικά. Όμως κι εκεί, ο αξονικός τομογράφος παρέμενε μέχρι και χθες τουλάχιστον εκτός λειτουργίας! Οπότε, σε σύνολο τριών νομών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ήταν το μόνο που μπορούσε να πραγματοποιήσει αξονικές τομογραφίες.
Η κατάσταση που επικρατούσε προφανώς ταλαιπώρησε τους ασθενείς και προφανώς αντικατοπτρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο των νοσοκομείων στην περιφέρεια σε ότι αφορά τις υποδομές. Σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, όπως επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν και με κατάλληλο προσωπικό, για να μην προκύπτουν τόσο σοβαρά ζητήματα.