Δυο προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης».

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης».
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» ανακοίνωσε ο δήμος Πύλης. 
Ειδικότερα, η μία αφορά την ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση της δομής και η δεύτερη με την ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων. Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών εων επιλεγέντων ορίζεται στον έναν (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης η παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος. 
Στόχος είναι τα κέντρα κοινότητας να λειτουργήσουν μέχρι και το τέλος Σεπτέμβρη. Οπότε και οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να τρέξουν και πιο γρήγορα από εδώ και πέρα. Στα Κέντρα Κοινότητας ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται για τα επιδόματα που δικαιούται, τα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα που τρέχουν στον τόπο του, για το αν είναι δικαιούχος voucher, ώστε να πάει το παιδί του στο βρεφονηπιακό σταθμό, για τα κέντρα στήριξης οικογένειας, τα κέντρα οργανωμένης φροντίδας για τους ηλικιωμένους, τα κέντρα κακοποιημένων γυναικών, τα κέντρα Ρομά, κλπ.