Στη «Διαύγεια» η απόφαση για το Υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας

Οριστικοποιήθηκε και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό απόφασης (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ), η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου.

Οριστικοποιήθηκε και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό απόφασης (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ), η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο με τίτλο «Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ.
Περιλαμβάνονται κατά σειρά:
Περιγραφή έργου
Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος.
Εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος.
Όροι και μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Χρονικό διάστημα ΑΕΠΟ.
Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
Η δημοσίευση της παραπάνω ΑΕΠΟ έγινε στην διαδικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr και υπεβλήθη επισήμως στην Δ.Ε.Η.  ΑΕ και συγκεκριμένα στην Δ/νση Υδροηλεκτρικής  Παραγωγής για τις περαιτέρω ενέργειες.  Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα πλέον για την ευρύτερη περιοχή της Μεσοχώρας.