Απάντηση σε δημοσίευμα με τίτλο: ««Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» η κα Ελένη Πούλιου»

Σε απάντηση του αναφερομένου στο θέμα δημοσιεύματος, σας γνωρίζουμε τα εξής.

Σε απάντηση του αναφερομένου στο θέμα δημοσιεύματος της εγκρίτου εφημερίδας σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
- Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αμέσως μετά τις πλημμύρες της 7-10 Σεπτεμβρίου 2016 προέβη άμεσα στην σύνταξη των απαιτουμένων μελετών για την χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της αντιπλημμυρικής προστασίας για την προσωρινή αλλά και την μόνιμη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στις πληγείσες αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού.
- Παράλληλα με τις υφιστάμενες εργολαβίες προέβη σε αποκατάσταση των καταστραφέντων αναχωμάτων καθώς και σε εργασίες καθαρισμού της κοίτης ποταμών και χειμμάρων σε επικίνδυνες θέσεις.
Ειδικότερα για την αντιπλημμυρική προστασία στις περιοχές δίπλα στον Πορταϊκό και στον Πηνειό ποταμό μετά την σύνταξη των απαιτουμένων μελετών χρηματοδοτήθηκαν τα έργα:
1.«Αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από πλημμύρες κατά την περίοδο 2015-2016: στην περιοχή του δήμου Καλαμπάκας 2. στην περιοχή του δήμου Πύλης 3. στην περιοχή του δήμου Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού 1.599.00,00 ευρώ.
2.«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Τρικάλων από 07-09-2016 εώς 10-09-2016», συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000,00 ευρώ
Υποέργο 1: αποκατάσταση οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 1.600.00,00 ευρώ
Υποέργο 2: αντιπλημμυρική προστασία στον Πηνειό ποταμό εντός των ορίων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, προϋπολογισμού 3.900.00,00 ευρώ
Υποέργο 3: αντιπλημμυρική προστασία σε λοιπούς ποταμούς και χειμάρρους εντός των ορίων της  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ
Για το πρώτο έργο δημοπρατήθηκαν τρεις εργολαβίες την περίοδο Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 8-8-2016 και σήμερα εκτελούνται εργασίες προβλεπόμενες στα έργα αυτά.
Ειδικότερα στις περιοχές παρά τον Πηνειό ποταμό εκτελούνται εργασίες στους παραποτάμους Πορταϊκό, Μπεντένη και Ανάποδο, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Για το δεύτερο έργο έχουν δημοπρατηθεί όλα τα υποέργα και βρίσκεται σε εξέλιξη η χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων.
Ειδικότερα για το δεύτερο έργο, υποέργο 2, με το οποίο προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση της κοίτης πλημμυρών του Πηνειού ποταμού με τα προβλεπόμενα αναχώματα, δημοπρατήθηκε την 16-5-2017, ενώ μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου, αναμένεται δε η έγκριση νομιμότητας των διαδικασιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (σχετικό το αρ. 3668/132602/1-8-2016 έγγραφό μας) για να ζητηθεί στην συνέχεια ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Επειδή για την υλοποίηση του έργου απαιτείται κοπή πολλών μεγάλων δένδρων εντός της κοίτης του Πηνειού ποταμού, η υπηρεσία μας αμέσως μετά τις πλημμύρες, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σε συνεργασία με το Δασαρχείο Τρικάλων και το Αυτοτελές γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν. Τρικάλων με αποτέλεσμα να αναμένεται εντός των ημερών διαγωνισμός, τον οποίο διενεργεί το Αυτοτελές γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν. Τρικάλων για την ανάδειξη αναδόχου κοπής των δέντρων.
Παράλληλα η υπηρεσία αναμένει την υποβολή από τον Δήμο Τρικκαίων στοιχείων για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ Δ. Τρικκαίων (σχετικά τα αρ. 2016/76357/16-5-2017 και 2656/97346/21-7-2017 έγγραφά μας) τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον οριστικό σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή.
 
Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι η υπηρεσία μας προβαίνει συνεχώς μέχρι σήμερα σε παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία όλων των περιοχών του νομού.   
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α’β