Τρέχει από χθες η υποβολή αιτήσεων για την Κοινωφελή Εργασία

Μετά από δυο ημέρες καθυστέρηση ξεκίνησε χθες να τρέχει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις 1.135 ανέργων στο δημόσιο τομέα Υγείας.

Μετά από δυο ημέρες καθυστέρηση ξεκίνησε χθες να τρέχει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις 1.135 ανέργων στο δημόσιο τομέα Υγείας.
Η υποβολή των αιτήσεων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Τρίτη 1η Αυγούστου, ωστόσο τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ ματαίωσαν την διαδικασία, η έναρξη της οποίας μετατέθηκε δυο μέρες αργότερα.
Στην προκήρυξη συμπεριλαμβάνεται θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί, στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας, στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων, στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης σε αυτήν (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 03/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι ενδιαφερόμενοι  άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης, σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (21/08/2017).