Νέα προγράμματα από το ΚΑΕΛΕ Τρικάλων

Νέο πρόγραμμα που αφορά νέους ανέργους με κάρτα ανεργίας από 17 έως 30 ετών, υλοποιεί το ΚΑΕΛΕ Τρικάλων.

Νέο πρόγραμμα που αφορά νέους ανέργους με κάρτα ανεργίας από 17 έως 30 ετών, υλοποιεί το ΚΑΕΛΕ Τρικάλων. Πρόκειται για πρόγραμμα  διάρκειας 300 ωρών με αμοιβή 1800 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το τελευταίο 6μηνο να μην έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα και να έχει εντοπιότητα Ν. Τρικάλων.
Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα προγράμματα, από τον ΕΦΕΤ γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη και την Τετάρτη 18 και 19 του μήνα αντίστοιχα, και ώρες 9 έως 2:30 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των χειριστών τροφίμων που έχουν ήδη καταρτιστεί και όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην 30λεπτη μόνο διαδικασία των εξετάσεων. Στην ίδια κατεύθυνση, συνεχίζονται οι εγγραφές για νέα  προγράμματα που αφορούν το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Άμεσα, αναμένεται η έναρξη του τμήματος Η/Υ για απόκτηση πτυχίου KeyCERT για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εγγραφές  για νέα τμήματα. 
Επίσης το παράρτημά του ΚΑΕΛΕ Τρικάλων συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην πρόσκληση της ευρύτερης δράσης «VOUCHER 29-64».  Ενώ ξεκίνησαν τα προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ και  Γ΄ Κατηγορίας για το έτος 2017.