Η ώρα της διευθυντικής «κρίσης»

Να ετοιμάσουν φακέλους οι υποψήφιοι διευθυντές
Από ώρα σε ώρα αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών στις σχολικές μονάδες των Τρικάλων, με μεγάλο αριθμό υποψηφίων να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη διεκδίκηση της θέσης.

Από ώρα σε ώρα αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών στις σχολικές μονάδες των Τρικάλων, με μεγάλο αριθμό υποψηφίων να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη διεκδίκηση της θέσης.
Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα είναι ελάχιστο, με τον κ. Μπουλούμπαση, να καλεί τους υποψήφιους να ετοιμάζουν τους φακέλους τους ώστε να κερδίσουν χρόνο. 
Στις 25 Μαΐου ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νόμος για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων που αντικαθιστά τον προηγούμενο νόμο, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός με απόφαση του ΣτΕ. Το υπουργείο Παιδείας προβάλλει το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών.
Η επιστροφή στο παλιό σύστημα επιλογής διευθυντών (ενώ μένουν ανέγγιχτα το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, η δομή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, οι αρμοδιότητες του διευθυντή και το αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου), με κριτήρια τα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία και την επαναφορά της αμαρτωλής συνέντευξης μέσα από έναν διορισμένο μηχανισμό του Συμβουλίου Επιλογής, συνοδεύεται αυτή τη φορά με το μέτρο της «μη μοριοδοτούμενης και μη δεσμευτικής άποψης του Συλλόγου Διδασκόντων».
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα καλείται σε ξεχωριστή συνεδρίαση να συντάσσει πρακτικό μέσα από το οποίο θα «αποτιμά» τη συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση του κάθε υποψηφίου. Ενώ η συνέντευξη των υποψήφιων, θα μετρά ελάχιστα μόρια, που όμως μπορεί να είναι καθοριστικά για την τελική επιλογή.
Το πρόβλημα βέβαια που προκύπτει για τα Τρίκαλα, είναι το στενό χρονικό περιθώριο που υπάρχει για την συλλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων από την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.