Αναλύθηκαν οι νέες ρυθμίσεις

Οι νέες ρυθμίσεις, διευκολύνσεις και εκπτώσεις, που αφορούν τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), παρουσιάστηκαν εκτενώς σε εκδήλωση που διεξήχθη στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.

Οι νέες ρυθμίσεις, διευκολύνσεις και εκπτώσεις, που αφορούν τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), μετά τον επαναπροσδιορισμό και τον καθορισμό της ενιαίας τιμής παραχώρησης των εργατικών κατοικιών, παρουσιάστηκαν εκτενώς σε εκδήλωση που διεξήχθη στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε κλιμάκιο του υπουργείο Εργασίας ενημερώνοντας τους οικιστές των Εργατικών Κατοικιών για τις νέες ρυθμίσεις και τα οριστικά παραχωρητήρια.
Τα Τρίκαλα είναι από τους πρώτους οικισμούς στους οποίους προχωρά η διαδικασία μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ όπου προβλέπονται νέες ρυθμίσεις. Οι οικιστές ανέρχονται σε εκατοντάδες εάν αναλογιστεί κανείς ότι το θέμα αφορά τους οικισμούς Σωτήρας, Λεπτοκαρυάς, Πύργου αλλά και Φαρκαδόνας. 
Στο ΦΕΚ (1403/25-4-17) προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις κι εκπτώσεις για τους οικιστές των εργατικών κατοικιών του πρώην ΟΕΚ.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση οι δόσεις αποπληρωμής των οφειλών των 35.000 δικαιούχων στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ θα φτάνουν έως και τις 360, ενώ τίθενται, σε άμεση ισχύ, παρατάσεις για όσους αδυνατούν να πληρώσουν και εκπτώσεις 20% έως 50% για όσους αποπληρώσουν νωρίτερα τα δάνεια. Επιπλέον, προβλέπονται ακόμη κι επιστροφές σε περιπτώσεις όπου το ποσό που έχει καταβληθεί από τους οικιστές είναι μεγαλύτερο της τελικής αξίας του σπιτιού, όπως αυτή προκύπτει από τη νέα ρύθμιση.
Η απόφαση παρέχει τη δυνατότητα, μετά από αιτιολογημένη αίτηση, εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης, χωρίς επιβολή τόκων υπερημερίας ή άλλου είδους κυρώσεις, για διάστημα έξι μηνών τμηματικά και αθροιστικά όχι πέραν των τριών ετών, με ισόχρονη επιμήκυνση σε περιπτώσεις απώλειας εργασίας, η μακροχρόνιας ανεργίας, η αδυναμίας προς εργασία (ασθένεια) ή άλλης εξ ίσου σοβαρής αιτίας που καθιστά αδύνατη για το δικαιούχο την παρακολούθηση της οφειλής του.
Η απόφαση αυτή ήρθε σε συνέχεια προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης, που προέβλεπε τη δραστική μείωση της τιμής παραχώρησης για 150 οικισμούς του τέως ΟΕΚ στα 304,41 ευρώ/τ.μ.