Η απάντηση του Δημάρχου

Ως Δήμαρχος και όχι ως Δήμος Καλαμπάκας, είχε απαντήσει τον Οκτώβρη του 2014 ο τότε νεοεκλεγείς Δήμαρχος Χρήστος Σινάνης.

Ως Δήμαρχος και όχι ως Δήμος Καλαμπάκας, είχε απαντήσει τον Οκτώβρη του 2014 ο τότε νεοεκλεγείς Δήμαρχος Χρήστος Σινάνης.
Αυτό ισχυρίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης, όταν κατηγορήθηκε ότι απέκρυψε την επιστολή απάντηση στην Προϊσταμένη της 19ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Τρικάλων κυρία Μαντζανά σχετικά με τις Δράσεις - Δραστηριότητες εντός του Αρχαιολογικού Χώρου των Μετεώρων.
Ο κος Σινάνης επέμενε ότι αυτή ήταν η άποψη του για τις δράσεις εντός του Ιερού Χώρου, άποψη που συνεχίζει να έχει και μέχρι σήμερα.
Η απάντηση
«Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 289/4-1-2014 εγγράφου σας έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής: Τα Μετέωρα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκό­σμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ταυτισμένα με την μοναστική πα­ράδοση που εδώ και αιώνες έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα και την ιστορί­α τους. Τα Μετέωρα, ως τουριστικός προορισμός, βρίσκονται στις πρώτες θέ­σεις προσέλευσης επισκεπτών στην χώρα μας και αποτελούν κορυφαίο προο­ρισμό θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού της πατρίδας μας. Η τουριστι­κή αυτή ανάπτυξη, που πηγάζει από τα Μετέωρα, συμβάλει τα μέγιστα και στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου μας.
Για τον λόγο αυτό και είναι απαραίτητη η θωράκιση και η προστασία του ι­ερού και αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων για να συνεχίσει να ευεργετεί την τοπική οικονομία και κοινωνία.
Τα Μετέωρα ως παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό προστατεύονται από μία σειρά διεθνών Συμβάσεων, καθώς και ανάλογους εθνικούς νόμους. Το νομικό πλέγμα προστασίας των Μετεώρων είναι πολυσύνθετο αφού πολυσύνθετη είναι και η ίδια η οντότητα των Μετεώρων ως θρησκευτικό, πολιτιστικό, φυσικό, κοινωνικό και τουριστικό αγαθό. Αυτό το πολυσύνθετο νομικό πλέγμα παρουσιάζεται κωδικοποιημένο και επικαιροποιημένο στο σχετικό έγγραφο σας.
Ο Δήμος Καλαμπάκας είναι αυτονόητο ότι σέβεται, σε κάθε περίπτωση, την νομιμότητα, καθώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων κρατικών οργάνων και συγκεκριμένα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Πιστεύουμε πως παράλληλα με την απαραίτητη προστασία του χώρου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται και μία σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων ήπιας μορφής, καθώς πολλές από αυτές προ­βάλλουν διεθνώς την περιοχή μας, αναδεικνύουν τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν στην τοπική τουριστική κίνηση και ανάπτυξη.
Είναι, βεβαίως, αυτονόητο ότι οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να υπό­κεινται σε αρχές και κανόνες, να είναι συμβατές και να μην προσβάλουν την ιερότητα των Μετεώρων ούτε την αρχαιολογική και αισθητική τους αξία και να έ­χουν την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών.
Πιστεύουμε ότι σε αγαστή πάντοτε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, την Μοναστική Κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα μπορέσει να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, που θα ικανοποιεί όλα τα λογικά και θε­μιτά αιτήματα, σύμφωνα πάντοτε και με την κείμενη σχετική νομοθεσία, τον νόμο 2351/1995 για την ιερότητα του χώρου, τoν αρχαιολογικό νόμο 3028/2002 και κάθε άλλο σχετικό νόμο».