Τοποθετείται για τις δασικές εκτάσεις

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με δασικές εκτάσεις εξέδωσε η Ιερά Μονή Δουσίκου (Αγίου Βησσαρίωνος).

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με δασικές εκτάσεις εξέδωσε η Ιερά Μονή Δουσίκου (Αγίου Βησσαρίωνος).
Στην ανακοίνωση με τίτλο «Ἀποτερματιζόμενο δάσος τῆς ‘Ιερᾶς Μονῆς Δουσίκου», αναφέρεται:
«Ἀνταποκρινόμενοι σέ ἐρώτησί σας σχετικά μέ τό ζήτημα τοῦ Ἀποτερματισμοῦ καί ὁροθετήσεως δάσους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, σᾶς ἀναφέρομε τά κάτωθι :
1. Ὁ Ἀποτερματισμός ἦταν ἀπόλυτη ἀνάγκη, βάσει τοῦ νόμου, νά διενεργηθῇ, καί ἒχει σχέσι μέ τήν ἂσκησι τῶν νομίμων δικαιωμάτων τῆς Μονῆς ἒναντι τοῦ Δημοσίου καί μάλιστα ἐν ὂψει τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν διαδικασιῶν συντάξεως τοῦ Ἐθνικοῦ Κτηματολογίου, στό ὁποῖο ὑπεβλήθη ἢδη ὁ τίτλος κυριότητος τῆς Μονῆς ἐπί τοῦ δάσους καί ἀνάλογο τοπογραφικό διάγραμμα, ἐκπονηθέν μέ τά σύγχρονα ἐπιστημονικά δεδομένα, μέ τήν ἀναμονή τῶν ἀναρτήσεων.
2. Μέ τόν Ἀποτερματισμό τακτοποιεῖται μία ἐκκρεμότητα πού ὑπῆρχε ἀπό τότε, πού ἡ Ἱερά Μονή μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 58/1929 Ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Δικαστηρίου τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἀπέκτησε ἀκλόνητον τίτλον κυριότητος ἐπί τοῦ δάσους της, στόν ὁποῖον μάλιστα ἀναφέρονται μέ κάθε λεπτομέρεια καί σαφήνεια ἀπό θέσεως εἰς θέσιν καί τά ἀναμφισβήτητα ὃρια.
3. Ἡ Ἱερά Μονή ἀναγνωρίζει ἀπερίφραστα τά νόμιμα δικαιώματα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ἐπί τῶν ἰδιοκτησιῶν τους, ὅπως αὐτά ὑποβλήθηκαν στό Ἐθνικό Κτηματολόγιο καί περικλείονται στό ἀποτερματιζόμενο δάσος.
4. ‘H Ἱερά Μονή θά εἶναι ἀρωγός, στό μέτρο πάντοτε τῶν δυνατοτήτων της, στίς ἐμφανεῖς προσπάθειες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ρόλου τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος.
Ὁ κατ’ ἀπαίτησι τοῦ νόμου Ἀποτερματισμός πιστεύουμε ὃτι θά ἀποβῇ ἀπό κάθε ἂποψι ὠφέλιμος, τόσο στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ὃσο καί στό Πανεπιστημιακό Ἳδρυμα, πού δραστηριοποιεῖται σέ τμῆμα τοῦ ἀποτερματιζομένου δάσους, ὃπως τό μαρτυρεῖ καί τό ἐπιβεβαιώνει ἡ μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέ τήν ἒντονη εὐεργετική παρουσία της καί στόν ἐθνικό καί στόν κοινωνικό καί στόν πολιτιστικό βίο.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς»