Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές στις συντάξεις

Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές σε συντάξεις και ειδικά μισθολόγια, που έρχονται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη. Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη ώστε να τηρείται η θεσμοθετημένη από το Σύνταγμα αναλογικότητα.

Στην έκθεσή της Επιστημονικής Επιτροπής, στην οποία αναλύονται τα σκληρά μέτρα του τέταρτου μνημονίου αναφέρεται μεταξύ άλλων, όσον αφορά στις συντάξεις, ότι πρέπει να εξεταστεί αν το ψαλίδι στις συντάξεις οδηγεί σε πτώση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων τέτοια, που να συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειάς τους.

Συγκεκριμένα αναφέρεται οτι πρέπει « να σταθμισθεί, εν προκειμένω, αν οι προτεινόμενες μειώσεις, διαταράσσουν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ αφενός της προσβολής της σύνταξης ως περιουσιακού αγαθού, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 1 Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α, και αφετέρου του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και αν οι προτεινόμενες περικοπές οδηγούν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου κατηγοριών συνταξιούχων τέτοια, που θα συνιστούσε προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, λαμβανομένων υπόψιν τόσο της έκτασής τους (περικοπή 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης σε κατηγορίες συνταξιούχων), όσο και του σωρευτικού αποτελέσματός τους».

Σχετικά με τα ειδικά μισθολόγια, η Επιτροπή  αναφέρει ότι οι περαιτέρω περικοπές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και ότι τίθεται και σε αυτή την περίπτωση θέμα αντισυνταγματικότητας.